Uitnodiging:

Voor de Algemene Ledenvergadering, welke is vastgesteld op vrijdag 12 oktober 2018, in het clubgebouw van v.v. De Alblas. Aanvang 20.15 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 10-11-2017
  (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 3. Notulen van de extra ledenvergadering d.d. 06-04-2018
  (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 4. Jaarverslag van de secretaris (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 7. Begroting
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Investeringsplan
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend volgens rooster maar niet herkiesbaar voor de functie van secretaris Oscar Krop.
  Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld.
 • Aftredend volgens rooster en herkiesbaar als bestuurslid PR/Communicatie en Sponsorzaken Martijn van Leen.
 • Tussentijds afgetreden Harold Verberkmoes (Technische Zaken Senioren).
  Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld.
 • Tussentijds aftredend Arja Zijderveld (Activiteiten).
  Het bestuur stelt voor om de heer Jimmy van der Vecht te benoemen tot bestuurslid. (Activiteiten)

Verder zijn er diverse functies vacant. Te denken valt o.a. aan Onderhoud en Kantinezaken.
Het bestuur heeft hier nog geen kandidaat/kandidaten voor kunnen vinden.

 • Tegenkandidaten en kandidaten voor de vacante bestuurszetels
  kunnen tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de secretaris.

 

12     Huldiging jubilarissen

 • 25 jarig lidmaatschap:
  John van den Dool
  Henk Haverkamp
  Jan Kooy
  Michiel Opraus
  Michel de Ruiter
  Bram van de Velde
 • 40 jarig lidmaatschap:
  Cees Kortleve
  Peter van Middelkoop
  Peter Vuurens
 • 50 jarig lidmaatschap:
  Johan van Drongelen
 • 65 jarig lidmaatschap:
  Henk Bouman
  Dik Brouwer
  Jan van Genderen
  Rokus Houweling
  Arie Stierman

13  Rondvraag

14 Sluiting

Noot: De vermelde jubilarissen zijn naar eer en geweten vastgesteld uit de ons bekende referenties. Mocht iemand menen ook in aanmerking te komen voor huldiging dan graag contact opnemen met secretaris Oscar Krop.

Noot2: Zoals de uitnodiging aangeeft is de jaarvergadering alleen toegankelijk voor leden.