Meer informatie over de algemene ledenvergadering vinden jullie hier.

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 10-11-2017
  (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 3. Notulen van de extra ledenvergadering d.d. 06-04-2018
  (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 4. Jaarverslag van de secretaris (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl vanaf 05 oktober 2018)
 7. Begroting
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Investeringsplan
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezing
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting