Er worden 3 ronden gespeeld, aanvang 13.30 uur
Inschrijfgeld € 3,00 per persoon
Klaverjasmiddagen gaan alleen door als er geen voetbalwedstrijden zijn.