Stapsgewijs krijgt onze club meer ruimte om activiteiten te ontplooien. Dit kan echter alleen onder strikte voorwaarden en (nog belangrijker) goede naleving van de gestelde regels.

Ervaring met de jeugd

Onze jeugdelftallen trainen inmiddels twee weken. En dit gaat voortreffelijk. Een groot compliment aan onze jeugdcommissie en betrokken vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ook aan onze jeugdleden die zich heel goed aan de regels houden. Voor een ieders beeld: alle jeugdspelers kunnen, ondanks de beperkte ruimte, 2 keer per week trainen. Er wordt vier dagen per week van 1.600-2.030 uur getraind en de gehele zaterdag.

We vragen van ieder ander ook de discipline te handhaven. Ons sportpark is nog steeds alleen toegankelijk voor spelers die op dat moment training hebben en voor de vrijwilligers die op dat moment een taak hebben. Onze toezichthouders hebben de opdracht om strikt de regels te handhaven. Respecteer dat en volg hun aanwijzingen op. En een dringend verzoek is om ook op het parkeerterrein de regels van de 1,5 meter samenleving in acht te houden.

Senioren trainingen

Per 11 mei mogen ook de senioren elftallen weer trainen echter onder strikte voorwaarden, waarvan de belangrijkste: trainen op 1,5 meter afstand (geen partijen) en gesloten kleedkamers/kantine. Verder hebben we de beperking dat de (gras)velden inmiddels in onderhoud zijn en de ruimte dus zeer beperkt is.

Aanmelden

Om dit goed te organiseren heeft het bestuur de TC senioren verzocht te onderzoeken hoe en wanneer het trainen van de senioren weer mogelijk is. Om een goed beeld te krijgen wat de behoefte is willen we vragen om je aan te melden bij je leider of TC leden;

 • Herenteams: Alex Jonker (06-54694001) of Bas van Genderen (06-52690297).
 • Vrouwenteam: Marinka Heijkoop (06-40616462)

Op basis van de interesse kan een trainingsschema worden opgesteld en mensen worden ingedeeld. Belangrijk voor dit besluit is te weten dat:

 • Alle regels van het RIVM en voor de jeugd 13-19 jaar die van toepassing zijn ook voor de senioren gelden. Waarvan de belangrijkste;
  • De kantine en kleedkamers gesloten zijn.
  • Je thuis verkleed en op eigen gelegenheid naar Souburgh komt en daarna direct naar huis.
  • Er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en er dus geen partijen gespeeld mogen worden, alleen oefenstof met/zonder bal met een trainer.
  • Niet meer dan 8 spelers per ½ veld kunnen trainen (max 24 personen op beschikbare verden)
  • Per 15 juni ook het pupillenveld in onderhoud gaat.

Het volledige protocol onder deze link; https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers

Strikte regels

Als je je opgeeft om te willen trainen betekent dit dat je ook aangeeft dat je de regels strikt zult naleven en aanwijzingen direct opvolgt.

Geef je niet op als je een partijtje te komen spelen of na de training een gezellig biertje te drinken op het sportpark, geef je dan gewoon niet op om op dit moment te willen trainen. Dat geeft niks, maar voorkomt wel veel ergernis en frustratie.

Meer weten?