Beste senior-leden,

We hebben een mooie club en velen van jullie dragen ook actief bij om onze club mooi en gezond te houden. Ook hebben we een fraaie accommodatie die we up-to-date proberen te houden. Met veler inzet, hetzij door directe werkzaamheden hetzij door fondsenwerving, lukt ook dit. Dit, ondanks dat we financieel scherp aan de wind moeten varen.

Velen van jullie genieten ook buiten de trainingen en wedstrijden van ons clubgebouw. Waarbij de kantinemedewerkers zorgen dat jullie van een drankje en een hapje worden voorzien. Veel van jullie helpen ook regelmatig in de kantine. Goed nieuws en veel dank!

Maar niet alles blinkt. Mede doordat er geen bestuurslid kantine-zaken is en de kantinecommissie klein van omvang is, zijn veel verantwoordelijkheden minder benoemd en wordt ervan uitgegaan dat alles verloopt zoals we dat gezamenlijk wenselijk achten. De kantine-cie heeft echter moeten constateren dat de balans uit het lood geslagen is en dat vrijheid-blijheid de boventoon is gaan voeren. Dat lijkt voor velen leuk, maar niet voor diegenen die verantwoordelijkheid dragen c.q. vrijwilligerswerk doen. Geconstateerd worden bijvoorbeeld:

  • het niet opruimen van eigen rommel, zowel binnen als buiten ons gebouw
  • het niet afsluiten van het gebouw
  • roken in het clubgebouw
  • uitgebreide derde helft in de kleedkamers
  • toenemend risico dat consumpties niet worden betaald

De kantinecommissie heeft aangegeven dat als dit niet verandert zij haar werkzaamheden niet meer kan uitoefenen en geen verantwoordelijkheid kan dragen.

Het bestuur deelt de constateringen en is daar ook bezorgd over. Een goed functionerende kantinecommissie, die haar verantwoordelijkheden waar kan maken en over voldoende kantinemedewerkers beschikt, die met plezier hun werk kunnen doen, is essentieel voor onze club. Daar zal iedereen het mee eens zijn.

Het bestuur onderschrijft de door de kantinecieaangereikte gedragsregels; die eigenlijk niet nieuw zijn:

  • binnen het gebouw mag niet worden gerookt
  • als sluitingstijden gelden: op donderdag uiterlijk 2400 uur. Op zaterdag 2000 uur, waarbij verkoop consumpties stopt om 1930 uur.
  • de volgens rooster aangewezen barmedewerkers zijn verantwoordelijk voor sluiting en netjes achterlaten van het gebouw. Sleutels mogen niet worden overgedragen. Op korte termijn zullen de barmedewerkers nader worden geïnstrueerd.
  • derde helft vindt plaats in de kantine. Consumptie-gebruik in de kleedkamers blijft beperkt en kratten mogen niet naar buiten
  • In bijzondere situaties kan van sluitingstijden worden afgeweken, mits de kantinecommissie hier toestemming voor heeft gegeven en mits geborgd is dat het gebouw dan goed wordt afgesloten en opgeruimd. (een verzoek kan komen in verband met bijvoorbeeld een bijzondere activiteit).

We hopen dat iedereen inziet dat onze club alleen een mooie club blijft indien we het clubbelang voorop stellen; allemaal wat doen; zorgvuldig omgaan met onze gezamenlijke spullen; en onze vrijwilligers koesteren. We gaan er dan ook vanuit dat jullie elkaar ook aanspreken op gedrag dat hier niet aan voldoet.

Uiteraard staan wij open voor suggesties om de geschetste problemen nog beter aan te pakken.

Namens het bestuur,

Arjan Dekker en Peter Wemmers

Meer weten?