De nota’s voor de ledencontributie worden deze week verzonden. Jaarcontributie en kwartaalcontributie zullen in de week van 18 september worden geïncasseerd. Degene zonder incasso worden verzocht de contributie binnen vier weken over te maken.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Meer weten?