In een ideale wereld bestaan er geen problemen, de realiteit is echter anders. Op school, maar ook in de sport, komen soms ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het doen van aangifte bij de politie.

Door misstanden en integriteitsschendingen worden slachtoffer(s) en de jeugdafdeling van v.v. De Alblas benadeeld en geschaad. Het is daarom (ook) in het belang van v.v. De Alblas om dit te voorkomen en – als het zich toch voordoet – aan kinderen, ouders en vrijwilligers de (sociale) veiligheid te bieden om hierover een melding te doen.

De vertrouwenspersonen van de jeugdafdeling van v.v. De Alblas hebben tot taak de eerste opvang te verzorgen van slachtoffers van ongewenst gedrag en misstanden van overige leden dan wel personen die op enigerlei wijze in relatie staan tot de jeugdafdeling van v.v. De Alblas.

Het taakgebied kan verder uiteenlopen van het adviseren/bemiddelen tot het ondersteunen bij het proces van melding en zo nodig bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning.

Doet zich onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag of misstand voor, dan ziet v.v. De Alblas het graag dat men een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon.

Lees alles over de vertrouwenspersonen & de procedure

> Bekijk alle contactgegevens