Beste leden, ouders van jeugdleden,

Vanuit de wetgever wordt ook ons gevraagd een beleid ten aanzien van persoonsgegevens te formuleren. Vooraf willen we opmerken dat wij altijd al een zeer terughoudend beleid voeren. Wij vragen van u slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van de club.

De penningmeester, de secretaris, trainers en coördinatoren hebben nu eenmaal basale gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Maar ook de KNVB en in sommige gevallen bijvoorbeeld de belastingdienst vragen van ons persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring is een overzicht opgenomen welke gegevens wij waarvoor nodig hebben. De komende tijd zullen wij dit verder vervolmaken. Verder geven of verkopen wij geen gegevens aan derden. Komend seizoen zullen we al onze vrijwilligers bovendien vragen een verklaring te ondertekenen waarin staat dat men prudent omgaat met persoonsgegevens.

Wat betreft foto’s zullen we een piep- en knijpsysteem hanteren. Ons terrein is vaak vrij toegankelijk en bij wedstrijden vinden veel mensen het leuk om een foto te nemen. Hier gaan wij geen beleid op voeren. Sterker, vanuit PR-optiek waarderen wij het zeer als een foto van onze club in een regionale krant wordt gepubliceerd. Bij officiële foto’s voor de club, zoals een teamfoto voor op de website, kunt uzelf aan de fotograaf, of in het geval van uw kind aan de leider, aangeven dat u of uw kind niet op de foto wilt. Mochten er foto’s verschijnen op onze website of sociale kanalen van de club die u liever niet geplaatst ziet, vanwege eigen privacy-overwegingen, dan kunt u dat aangeven. We zullen die dan verwijderen. De KNVB eist overigens van elk lid een pasfoto.

Wij hopen dat eenieder zich in bovenstaande kan vinden. Het is nu eenmaal zo dat verkeren binnen een sociale club als de onze niet in volstrekte anonimiteit kan en onze club kan niet meer functioneren zonder digitaal dataverkeer. Uiteraard staan we open voor suggesties voor verbetering en liefst vereenvoudiging. Op meer werk zit niemand te wachten.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind u hier. Hier vind u ook hoe u zelf de zichtbaarheid van uw persoonlijk gegevens kunt aanpassen bij de KNVB.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.