Beste Alblassers,

We zijn van plan, als jullie het op prijs stellen uiteraard, met enige regelmaat te berichten wat er zoal op en rond de bestuurstafel speelt.
Allereerst willen we natuurlijk begeleiding en spelers van ons tweede elftal van harte feliciteren met het behaalde periodekampioenschap afgelopen zaterdag. Een zeer knappe prestatie in de op 1 na hoogste klasse voor reserve-teams. Er komt een mooi toetje aan.

We vinden het heel jammer dat Harold Verberkmoes gemeend heeft voortijdig te moeten stoppen als bestuurslid seniorzaken. Harold heeft veel gedaan voor onze club en heeft ook veel vrienden bij onze club. We hopen dan ook dat hij spoedig weer een bezoekje zal brengen aan Souburgh. We zijn verheugd dat Marcel van Mourik voor lopende zaken bij wil springen de komende maanden. Aanspreekpunt voor seniorzaken in het bestuur is de komende tijd Peter Wemmers. Ook in verband met de voorbereidingen op komend seizoen is het in deze hoek nu juist een drukke tijd.

Komende week van 9 tot en met 11 mei is er het welhaast traditionele jeugdkamp. Hopelijk komen de prima weersvoorspellingen uit. Op Hemelvaartsdag, 10 mei, is door de KNVB de wedstrijd De Alblas 1- Groote Lindt 1 vastgesteld. Voor ons een voldongen feit. Om beide activiteiten goed te laten verlopen is besloten dat het eerste elftal op het derde veld speelt; de bar om 1800 uur sluit en de kantine om 1830 weer volledig ter beschikking is voor het jeugdkamp. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Ons eerste elftal speelde een voortreffelijke wedstrijd tegen Alblasserdam, met veel publiek. Mede door het mooie weer bleef het ook lang druk. Voor de vrijwilligers was het ook een zeer drukke dag; en ook het opruimen daarna zal een forse klus geweest zijn. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet. Op bepaalde tijdstippen zie je dan wel dat het de ingeroosterde vrijwilligers over de voeten loopt. Kijk dan niet weg , maar steek , zoals sommigen al doen, ook even de handen uit de mouwen. Dan blijft zo’n dag voor iedereen plezierig.

Momenteel wordt hard gewerkt om te voldoen aan de eisen die de zogenaamde Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Of we alles op tijd (eind mei) halen weet ik niet. Als er mensen zijn die willen helpen dan kunnen deze zich melden bij Remco Filippo. Hoe ik persoonlijk over deze poespas denk verwoordde Janus van Peenen recent voortreffelijk in zijn column. Er is bij overheden geen besef wat ze met al die regels, hoe goed bedoeld misschien ook, vragen van clubs als de onze die volledig draait op vrijwilligers.

We hebben ons inmiddels als een officiele leer/werk-instelling gekwalificeerd, wat inhoudt dat we bevoegd zijn om stagiairs een stageplek aan te bieden met daarbij de behorende begeleiding op het gebied van sport en beweging. Daar zijn we trots op, maar ook dit gaat gepaard met het nodige papierwerk.

Via Rabobank Merwestroom ontvingen we in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne 500 euro. Dank aan iedereen die op onze club heeft gestemd. De Stichting Vrienden van De Alblas zal de reparatie en modernisering van het scorebord voor haar rekening nemen. Dank. Bent u trouwens al lid van DE Stichting, die zoveel goeds voor onze club doet?

In het kader van vooruitkijken zal Hans de Graaf een inventarisatie maken van noodzakelijke en gewenste investeringen in onze accommodatie. Onze inzet is om van daaruit een meerjarig investeringsbeleid te formuleren.

In de recente bijzondere ledenvergadering heeft het bestuur mandaat gekregen om een verplichtend vrijwilligerswerk uit te werken en uit te rollen. Voor alle leden boven een bepaalde leeftijd en ouders van jeugdleden wordt een vrijwilligersinzet verplicht. Om dit allemaal uit te werken en uit te rollen vergt de nodige tijd. We hopen dat jullie inmiddels de verplichting al voelen en jullie zich aanmelden (bij bv een van de bestuursleden) voor vrijwilligerswerk, en niet wachten totdat iemand komt vragen. Er zijn voor komend seizoen nog veel plekken open. Van ondermeer bar, keuken, schoonmaak, activiteiten, tot de jeugd en senioren fluiten en begeleiden. Ook de stoppende bestuursleden voor het secretariaat en voor activiteiten moeten worden opgevolgd. Belangrijk is dat ook de sponsorcommissie vernieuwing en versterking krijgt. Onze voormalig voorzitter Marc Scholten en Andre Meerkerk hebben al toegezegd. Wie volgt?

Het kledingplan is onlangs met 3 jaar verlengd. Dit is in de ledenvergadering van vorig najaar vastgesteld. Met ingang van komend seizoen zal er sprake zijn van een vaste bijdrage van 1,25 euro per maand. Hiervan kan, indien nodig, de vervanging van broeken kousen worden geregeld. Voor vervanging van shirts is het uitgangspunt dat dit door sponsoring (of eventueel eigen bijdrage) wordt gefinancierd. In dezelfde vergadering is besloten de contributie met ingang van komend seizoen aan te passen met circa 0,50 euro per maand.

Tot zover, we bereiden ons voor op interessante en spannende weken voor ons eerste en tweede elftal. Kom ze aanmoedigen.

En binnenkort bereiken we weer een mijlpaal. Onze club werd 65 jaar geleden, op 13 juni 1953, opgericht. Er zijn geen festiviteiten ingepland, maar het blijft toch mooi te zien hoe onze club nog altijd bloeit.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Cees Kortleve