Net als voorgaande jaren werd er tijdens de Havenfestivalweek weer een clubkasrun georganiseerd. Voorheen werd deze run gesponsord door de Rabobank, echter, vanaf dit jaar nam DOK11 Gezondheidscentrum dit stokje over.

Iedere deelnemer kon geld verdienen voor de verenigingskas door rondjes (hard) te lopen. In totaal hebben er ca. 190 deelnemers voor onze vereniging gelopen. Dit heeft uiteindelijk 671 euro opgeleverd !! Wij danken iedereen hartelijk voor zijn/haar deelname !!

De Jeugd Actviteitencommissie