v.v. De Alblas hecht samen met haar leden veel belang aan veiligheid binnen de club en daarom voeren wij in navolging van ons beleid Veiligheid & Vertrouwen nu ook de VOG in.

Voor sportverenigingen en andere organisaties die veel met vrijwilligers werken, zoals v.v. De Alblas, biedt de VOG een extra garantie om de jeugd in een veilige omgeving te laten sporten, spelen en verblijven.

Met de invoering van de VOG voor alle jeugdleiders, -coaches, -trainers, -coördinatoren, -commissieleden, -bestuurders en vertrouwenspersonen zetten wij een lastig thema op de agenda, namelijk: grensoverschrijdend gedrag.
De VOG zorgt ervoor, dat personen met een relevant strafblad worden geweerd uit de jeugdafdeling van vv de Alblas.

Uit de VOG moet blijken dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de jeugdafdeling van vv de Alblas. Men krijgt een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie binnen de jeugdafdeling.

Binnenkort worden de betreffende mensen door de leeftijds- en/of technisch coördinatoren of de jeugdvoorzitter hierover verder geïnformeerd.