In de afgelopen dagen hebben de Jeugd Technische Commissie en het bestuur gekeken hoe we de jeugdtrainingen kunnen hervatten rekening houdend met de richtlijnen. Vanuit de officiële instanties zijn er richtlijnen voorgeschreven waar men zich aan dient te houden. Om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen, hebben we ons eigen protocol opgesteld.

Omdat de velden al in onderhoud zijn, is de ruimte beperkt. Hier is het programma op aangepast. De aangepaste programma’s zijn in deze informatiebrief terug te vinden.
Bij de jeugd vanaf JO13 worden de teams opgedeeld in kleinere groepen van maximaal 8. Deze indelingen worden door de trainers bepaald en doorgegeven in de diverse WhatsApp groepen.

Het verzoek aan de ouders van de jongere jeugd is om u kind in te lichten zodat hij of zij bekend is met de regels, aan de oudere jeugd, lees alles goed door zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, informeer bij uw leeftijds- of technisch coördinator.

Wij verwachten dat iedereen zich aan de regels zal houden en weer met veel plezier de activiteiten zullen hervatten.

Belangrijk:
De voetbalactiviteiten worden weer hervat, echter alleen voor de jeugd t/m 18 jaar. Om dit mogelijk te maken hebben we ons te houden aan richtlijnen welke we ook moeten nakomen. We vragen iedereen om zich hier ook aan te houden. Alleen degene die volgens het programma trainen zijn welkom. Onbevoegden wordt vriendelijk doch dringend verzocht te vertrekken, respecteer dit en verpest het niet voor de andere.