Er kan bij altijd op kunstgras gespeeld worden, maar er zijn wat uitzonderingen. Daarom hebben we voor de geïnteresseerden de richtlijnen van de KNVB hieronder op een rijtje gezet.

Samenvatting

Kale of droge vorst

Dit is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder, maar in ieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld.

Rijp

Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. Het is wel belangrijk goed te beoordelen in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt.

IJzel of onderkoelde regen

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld leidt in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting, omdat het te gevaarlijk is voor de spelers.

Sneeuw

Sneeuw is voor kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad kan worden. Toch is het raadzaam een redelijk besneeuwd kunstgrasveld niet te bespelen. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen, of er vormt zich een ijslaagje. Sneeuw ruimen is niet aan te raden.

Opdooi

Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en ondoorlatende grond eronder. Als bij het dooiproces water op het veld blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag. Met bespeling moet gewacht worden tot het water is verdwenen. Normaliter duurt dit één tot hooguit twee dagen.

Hier vind je de volledige richtlijnen van de KNVB