Een half jaar na het aftreden heeft v.v. De Alblas weer een voorzitter. Vrijdag 6 april werd Cees Kortleve benoemd tijdens een bijzondere ledenvergadering. Kortleve is geen onbekende voor de club.

Hij was eerder 18 jaar bestuurslid, waarvan 8 jaar voorzitter. In dezelfde vergadering werd Peter Wemmers benoemd tot bestuurslid Algemene Zaken, tevens vice-voorzitter. Wemmers is in zijn jonge jaren actief voetballer geweest bij v.v. De Alblas.

Sinds zijn verhuizing naar Oud-Alblas is de oude liefde weer opgebloeid. Daarnaast besloot de club tot een verplichtender vrijwilligersbeleid, dat wordt uitgewerkt onder leiding van bestuurslid Marinka Heijkoop.

Bestuur v.v. De Alblas


Vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Arjan Dekker (penningmeester v.v. De Alblas). Telefoon 06-11870576.
v.v. De Alblas, Bas Verhoevenweg 6, 2952 AV Alblasserdam. www.vvdealblas.nl