De notulen van de algemene ledenvergadering van v.v. De Alblas zijn van 1 december digitaal op te vragen bij secretaris Dennis van Eldik via secretaris@vvdealblas.nl

 • Jaarverslag van de secretaris (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl)
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester (digitaal op te vragen bij de secretaris via secretaris@vvdealblas.nl)
 • Begroting
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Investeringsplan (o.a. zonnepanelen).
 • Bestuursverkiezing/wisselingen:
  • Nieuwe secretaris Dennis van Eldik.
  • Jimmy van der Vecht benoemend tot bestuurslid Activiteiten.
  • Herkozen PR/Communicatie en Sponsorzaken Martijn van Leen.

Verder zijn er diverse functies vacant. Te denken valt o.a. aan Onderhoud en Kantinezaken.
Het bestuur heeft hier nog geen kandidaat/kandidaten voor kunnen vinden.