Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging De Alblas in Alblasserdam.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens of die van uw kinderen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@vvdealblas.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensBewaartermijnBeheerderExterne ontvangers
Wedstrijdzaken en lidmaatschap KNVB.Voornaam
Achternaam
Geslacht
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adresPasfoto
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenSecretaris
Ledenadministratie
KNVB
Lidmaatschapsadministratie (bijv. contributie)Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.PenningmeesterBelastingdienst
Communicatie rondom wedstrijden en teamindelingenVoornaam
AchternaamGeslacht
Telefoonnummer
Geboortedatum
Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.Teamleiders, Coördinatoren
Indelen en communicatie van vrijwilligerswerkVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Zolang u vrijwilligerswerk doet.Vrijwilligerscoördinatoren
Indelen en communicatie voor diverse activiteitenVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Tot aan deelname activiteitActivitietencommissie
Beheren contractenVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, daarna voor de financiële administratie voor 7 jaar.PenningmeesterBelastingdienst
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies
IP-gegevens
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.Website beheerderWebsitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.Secretaris
VertrouwenszakenVoornaam
Achternaam
Eventueel team
Vijf jaarVertrouwenspersonen.Indien noodzakelijk justitie.
’Veiligheid’ binnen de jeugdafdeling d.m.v.. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Voorna(a)m(en)
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Digitale aanvraag bij Justis. Na de  verstrekking van de VOG door Justis wordt de originele VOG door de eigenaar afgegeven aan een van de vertrouwenspersonen.
De VOG wordt tenminste vijf jaar bewaard, mits de  VOG niet eerder wordt opgeëist door de eigenaar.
Vertrouwenspersonen.Indien  noodzakelijk justitie.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht De Alblas om uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in te zien en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Als u dit wilt, moeten wij u vanwege veiligheid vragen, uzelf te identificeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, kunt u dit verzoek doorgeven via info@vvdealblas.nl, wij zullen de gegevens uit onze administratie verwijderen en uw lidmaatschap bij de KNVB opzeggen. Let op, u kunt hierna niet meer deelnemen aan wedstrijden van de KNVB.

Beveiliging persoonsgegevens

De Alblas treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Onder de zestien jaar hebben minderjarigen altijd expliciete,  schriftelijke toestemming van een ouder of voogd nodig.

Beeldmateriaal

Het is heel lastig om elke foto die rondom onze velden en van onze leden gemaakt worden te controleren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ook hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij geplande fotografie waar u of uw kind(eren) geposeerd op staan, zullen wij vooraf toestemming vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teamfoto’s of portretfoto’s. De uitzondering hierop is de pasfoto die nodig is voor het lidmaatschap bij de KNVB. Bij deze foto kunt u zelf via www.voetbal.nl (of de app) aangeven of deze publiek zichtbaar mag zijn.  Actiefoto’s van wedstrijden of andere activiteiten die op onze website of sociale media geplaatst worden, kunt u altijd laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@vvdealblas.nl..

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de eePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van vv De Alblas. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid

De Alblas past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de website zal altijd de recente versie van onze Privacyverklaring te vinden zijn.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:             Martijn van Leen
E-mail:                                     privacy@vvdealblas.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.