Op woensdag 17 april a.s. organiseert de Jeugd Activiteitencommissie weer een gezellige paasactiviteit. Deze middag worden er leuke spelletjes gedaan, wordt er onderling gevoetbald en hebben we het traditionele paaseitjes zoeken onder leiding van niemand minder dan de Paashaas. Jij komt toch zeker ook ? De tijden zijn als volgt :

  • JO7 t/m JO9 :             15.00 – 17.30 uur
  • JO10 en JO11 :          16.00 – 18.30 uur

Het is de bedoeling dat er per team minimaal 1 begeleider aanwezig is om de kinderen te helpen waar nodig. Dit mag uiteraard ook een ouder zijn ! Geef z.s.m. aan je leider door of je erbij bent deze middag zodat we bijtijds weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Paasbuffet

De middag wordt afgesloten met een overheerlijk, traditioneel paasbuffet, verzorgd door de ouders van de kinderen. Per team wordt verzocht om het e.e.a. mee te nemen zodat de maagjes van de kinderen goed gevuld zijn alvorens ze weer naar huis toe gaan. De Jeugd Activiteitencommissie stel een lijst samen waarop alle producten vermeld staan. Hierdoor voorkomen we dat elk team hetzelfde mee neemt.

Vrijwilligers gezocht

Om deze middag te laten slagen, zoeken we, naast een begeleider, ook nog een aantal vrijwilligers die ons deze middag kunnen helpen bij het verzorgen van alle activiteiten en het buffet. Schroom niet en help alsjeblieft een handje mee, want als commissie kunnen we het echt niet alleen ! Per team hebben we minimaal 1 vrijwilliger nodig. Te denken valt aan spelbegeleiding, organisatie voetbaltoernooitje, verzorgen paasbuffet, etc. Geef even bij de leider van het team waarin je kind speelt door, waarmee je ons kunt/wilt helpen.

Sponsor-/eierloop

Naast dit alles wordt er deze middag ook nog een sponsor-/eierloop gehouden.

De totale opbrengst van deze loop komt ten goede aan de aanschaf van zonnepanelen.

Door middel van het sponsorformulier, is het de bedoeling dat jullie zo veel mogelijk sponsors weten te vinden die je voor een vast bedrag willen sponsoren.

Als we alle formulieren van alle teamgenoten hebben ontvangen, worden alle bedragen bij elkaar opgeteld. Het team met de hoogste opbrengt wordt nog eens extra beloond dus doe allemaal goed je best! Daarnaast hebben we ook nog een leuke prijs voor degene die het meeste geld weet op te halen !!

We wensen jullie alvast héél véél succes en hopen op een geweldig mooie opbrengst, maar vooral weer een gezellige, sportieve middag op 17 april !

Groet van de Jeugd Activiteitencommissie & de Paashaas