Vrijdag 10 november j.l. heeft de Algemene Jaarvergadering plaats gevonden. De vergadering werd bijgewoond door 40 leden.

De door het bestuur voorgedragen Marinka Heijkoop en Martijn van Leen werden bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Marinka zal de functie Dames coördinator op zich nemen en Martijn van Leen de functie Public Relations en Communicatie.

Periodiek aftredend waren: Arja Zijderveld (bestuurslid Activiteiten), Remco Filippo (bestuurslid Jeugdzaken) en voorzitter Henk Haverkamp. Arja Zijderveld en Remco Filippo werden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar.

Henk Haverkamp had al eerder aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode als voorzitter. Voor zijn opvolging is nog geen kandidaat gevonden, zodat de functie van voorzitter vacant is geworden. Voor zijn algehele verdienste voor de vereniging werk Henk tot zijn eigen verbazing door de leden benoemd tot ere-lid van de vereniging.

Tijdens de Jaarvergadering werden traditiegetrouw weer een aantal jubilarissen gehuldigd, dit waren:
Leslie Besemer, Mark Aantjes, Rick Stehouwer voor het 25 jarig lidmaatschap.

Henny Nuninga, Engel van der Es, Chris Gelderblom, Arian Elkhuizen, Hans Struik en Sander Klapwijk voor het 40 jarig lidmaatschap.

Arie Kroon werd gehuldigd voor het 50 jarig lidmaatschap waarbij hij het verenigingshorloge uitgereikt kreeg van Henk.

Alle jubilarissen werden persoonlijk door voorzitter Henk Haverkamp toegesproken waarbij Henk hun voetbalcarriére alsmede het vrijwilligerswerk voor de vereniging memoreerde en kregen vervolgens de bijbehorende jubileumspeld, opgespeld en een boeket bloemen uitgereikt.