Beste Alblassers,

Ook via deze weg willen we jullie allemaal fijne dagen wensen. Rust lekker uit! En uiteraard de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. In huiselijke kring, maar uiteraard ook bij De Alblas. We mogen terugkijken op een prima jaar voor onze club. Een bloeiende club. Mogelijk gemaakte door de inzet van veel vrijwilligers. Veel dank daarvoor. Ook dank aan alle sponsors die onze club zo trouw steunen.

De afgelopen twee maanden zijn er ook veel activiteiten geweest buiten het voetbal om. Veel activiteiten die ook bijzonder goed zijn geweest voor onze clubkas. De boterletteractie, de boutdraaimiddag, de bingo-avonden, de feestavond en vast nog meer. Dank aan eenieder die deze tot een succes heeft gemaakt. De komende weken is het wat rustiger, maar wie van een potje klaverjassen houdt kan de komende zaterdagen in de kantine terecht. Voor de jeugd zijn er programma’s in de sportzalen.

Inmiddels hebben we weer een secretaris. Dennis van Eldik zal deze belangrijke post in te gaan vullen. Dennis welkom. Dennis zal officieel benoemd worden bij de volgende ledenvergadering, maar hij is al enthousiast aan de slag gegaan. Daar heeft vast niemand wat op tegen. We zijn er bijzonder trots op dat in ons bestuur 3 twintigers zitten! Wim Rietveld is onze consul geworden en zijn “kompaan” Rien Houweling is toegetreden tot de vrijdagmorgen-boenploeg. Mannen, succes.
Komende zomer zullen 2 kleedkamers en het heren-toiletblok worden gerenoveerd. Een stevige, maar noodzakelijke investering. De aannemer is inmiddels gecontracteerd, maar we zullen ook zelf veel moeten doen. Hulp is welkom.

Erik Verloop en Stefan van Vliet hebben zich inmiddels bereid verklaard mede de kar te trekken voor de fondsenwerving voor de zonnepanelen. Ook die zouden we graag komende zomer plaatsen. Naast Erik en Stefan zijn nog enkele kartrekkers nodig. Wie gaat de uitdaging aan?

Door stijgende inkoopkosten zullen de prijzen in de kantine iets worden verhoogd.
Giessenlanden en Molenwaard gaan per 1 januari op in de nieuwe gemeente Molenlanden. Een gemeente met wel 11 voetbalclubs. Voor onze club breken er hiermee weer onzekere tijden aan. We hebben inmiddels als De Alblas 3 gemeentelijke fusies meegemaakt. En elke fusie kostte ons geld, waarbij de laatste de kroon spande. Het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente is inmiddels gepubliceerd, maar is uitermate vaag. En een tekst die aangeeft dat men kritisch naar de uitgaven zal gaan kijken maakt me zeker niet geruster. Ik vrees dat we hier weer veel tijd (maar hopelijk geen geld) aan kwijt zijn het komende jaar. Het is onbegrijpelijk dat wij zo steeds weer gestraft worden.

We hebben het bestuur van Sportpark Souburg, onder leiding van wethouder Kraijo, bijgepraat over onze florerende club. Volgens mij hebben we wel indruk gemaakt. Maar er ligt nog 1 groot pijnpunt op tafel. Onze club betaalt een hoge huur voor de velden. Van de gemeente Molenwaard krijgen we ter gedeeltelijke compensatie van de forse huurverhoging van een paar jaar terug, 50 euro per jeugdlid afkomstig uit Molenwaard. Van de gemeente Alblasserdam echter maar 5 euro per jeugdlid uit Alblasserdam. Dit scheelt ons op jaarbasis meer dan 10.000 euro. Ik vraag alle Alblasserdamse leden dit onrecht aan te kaarten bij hun gemeentebestuur.

Maar tegen de politieke stroming in bouwen we met zijn allen met veel elan verder aan onze mooie jonge club, met als laatste loot de voetbalschool. Hulde aan jullie allemaal!

Nogmaals fijne dagen gewenst en we zien jullie graag na de Kerst weer op Souburgh.
Namens het bestuur,
Cees Kortleve