Voetbalvereniging De Alblas wordt bestuurd door het algemeen bestuur dat jaarlijks verantwoording af in de algemene vergadering waarin in ook de bestuursleden verkozen worden. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-adviseur coördinatoren voor technische zaken, vrouwenvoetbal & vrijwilligersbeleid en activiteiten. Binnen De Alblas wordt het bestuur hierbij ondersteund voor de dagelijkse werkzaamheden door de senioren- en jeugdcommissie, technische zaken, wedstrijdsecretariaat, sponsorcommissie en activiteitencommissies.

Bestuur

Cees Kortleve
Bestuursvoorzitter
kortleve.cees@gmail.com

Peter Wemmers
Algemeen bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter
pwemmers@xs4all.nl

Dennis van Eldik
Secretaris
secretaris@vvdealblas.nl

Arjan Dekker
Penningmeester
arjantulin@ziggo.nl
06-11870576

Martijn van Leen
PR / externe communicatie
Martijn@ffwd.digital

Peter Wemmers
Voetbaltechnische zaken senioren
tc@vvdealblas.nl

Marinka Heijkoop
Coördinatie vrouwenvoetbal & vrijwilligersbeleid
vrijwilligers@vvdealblas.nl

Remco Filippo
Voorzitter jeugdzaken
remco969@hotmail.com
06 45 45 01 44

Jimmy van der Vecht
Activiteiten
jimmy_vecht@hotmail.com

Vacant
Accommodatie / Sponsorzaken De Alblas

 Bekijk de overige contactpersonen | Bekijk de jeugdorganisatie