De Stichting Vrienden van de Alblas is opgericht in 1989 met als doel de vereniging breed te ondersteunen. Voorbeelden van wat de Stichting Vrienden van De Alblas in het verleden al gerealiseerd heeft voor de club zijn o.a. het scorebord op ons hoofdveld, de geluidsinstallatie zowel in de kantine als buiten, het meubilair in de bestuurskamer bij de uitbreiding van ons clubgebouw en in 2010 de nieuwe stoelen voor in de kantine.

Stichting Vrienden van De Alblas

In 2011 zijn op initiatief van de stichting informatieschermen geplaatst in de kantine en bestuurskamer, en is mede door een bijdrage van de stichting de speeltuin opgeknapt. Ook de banken bij de nieuwe voetbalkooi zijn door de stichting betaald, en heeft de stichting in 2012 een laptop ter beschikking gesteld aan het jeugdbestuur In de zomer van 2014 heeft de stichting een bijdrage van € 15.000,- gedaan voor de verbouwing van onze kantine en keuken. In 2015 was er weer een bijdrage van € 10.000- voor de uitbreiding van het clubgebouw met 2 kleedkamers. Ook stelt de stichting jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het jeugdkamp.

Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van De Alblas bij de jubilea van onze club ook een financiële bijdrage geleverd voor diverse activiteiten. U ziet uw extra ondersteuning word breed en veelzijdig besteed binnen De Alblas.

De Stichting heeft haar inkomsten uit o.a. de contributie van haar leden, die jaarlijks een minimale bijdrage betalen van € 50,00. Daarnaast inkomsten uit sponsoring en acties.

Draagt u De Alblas ook een warm hart toe? Word dan ook lid van onze stichting.

Wat krijgt u terug voor uw bijdrage?

Uw naam wordt vermeld op het doorzichtige ledenbord links als u de kantine binnenkomt, en natuurlijk de waardering voor het feit dat u uw club ook op deze wijze ondersteund. Daarnaast organiseert de Stichting elke 2 jaar een gezellige contactavond voor haar leden in onze kantine.

Op dit moment telt de stichting meer dan 125 leden die haar ondersteunen.
Mocht u zich ook aan willen melden als lid dan kunt u dit doen bij de volgende personen, die op dit moment het bestuur vormen:

Voorzitter: Cor Boom
Penningmeester: Michiel Opraus