Alle vrijwilligers samen werken aan het versterken van vv de Alblas, gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer. Terugkijkend op afgelopen seizoenen, is een toename te zien van het aantal niet ingevulde vrijwilligerstaken. Het blijkt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de club.

Afgelopen ledenvergadering is daarom besloten dat een vanzelfsprekende dienstverlening van vrijwilligerswerk (VDV) ingevoerd gaat worden op onze vereniging. We zullen aankomend seizoen van alle spelende leden uit de seniorenteams vrijwilligerswerk gaan vragen. Dit zal uitkomen op ongeveer 10 uur per seizoen.

Er zijn verschillende taken die gekozen kunnen worden. Bij de verdeling van het vrijwilligerswerk zullen we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jullie voorkeur. Je kunt je voorkeuren doorgeven door twee keuzes (zie keuzes hieronder) door te mailen naar vrijwilligers@vvdealblas.nl , aangevuld met je naam en team. Als je al vrijwilliger bent geef dit ajb ook even door op hetzelfde e-mailadres.

 1. Bardienst zaterdagmorgen
 2. Bardienst zaterdagmiddag
 3. Bardienst doordeweeks
 4. Keukendienst zaterdagmorgen
 5. Keukendienst zaterdagmiddag
 6. Scheidsrechter jeugdwedstrijden
 7. Scheidsrechter lagere seniorenwedstrijden
 8. Hulp bij activiteiten zoals jeugdkamp, slotdag en themafeesten
 9. Ochtenddienst bestuurskamer.
 10. Onderhoud accommodatie
 11. Schoonmaak accommodatie

Meer informatie over de vanzelfsprekende dienstverlening vrijwilligerswerk is te vinden in het Reglement VDV.

Geef je naam, team en keuzes door via vrijwilligers@vvdealblas.nl