Sportpark Souburgh gesloten

De burgemeester van Alblasserdam heeft het sportpark voor iedereen afgesloten tot 1 juni. Uitgezonderd zijn de jeugdleden  van JO7  t/m JO19. Voor deze groepen is het terrein beperkt geopend voor de training.  Volg onderstaande regels op.

De openingstijden van sportpark Souburgh zullen in samenspraak met vv Alblasserdam en HC
Souburgh bepaald worden, getracht wordt dat trainingen zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen
worden gegeven zodat het toegangshek beperkt open zal zijn, dit houdt in dat het sportpark
overdag gesloten zal zijn en pas te betreden zal zijn wanneer er activiteiten plaatsvinden
georganiseerd door de verenigingen.
• Het clubgebouw, dus zowel kleedkamers als kantine, zal gesloten zijn. Alleen de hal is
toegankelijk, en dit alleen om toiletgebruik mogelijk te maken. Toiletgebruik is door 1 persoon
tegelijk per bezoek toegestaan. Toilet zal dagelijks worden schoongemaakt. Tevens zal de hal
worden gebruikt voor het opslaan van de ballen en trainingsmaterialen.
• Omkleden zal thuis plaatsvinden. Alleen het aantrekken van voetbalschoenen is geoorloofd,
echter zal dit wel buiten het clubgebouw moeten gebeuren

• Tijdens trainingen zal er, naast de trainers, een extra persoon aanwezig zijn, deze persoon is
verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol, deze persoon zal de materialen verdelen over
de velden daar waar getraind wordt. Deze persoon is te herkennen aan een hesje of band
• Aanwijzingen van deze persoon of trainers dienen te alle tijde opgevolgd te worden
• Het sportpark zal zo worden ingericht dat tijdens het wisselen van trainingen het kruizen van de
groepen zoveel mogelijk wordt vermeden, dit door de looproutes aan te geven
• Ouders mogen het Alblas terrein niet betreden, alleen halen en brengen is toegestaan. Dit zal
gebeuren met het ‘kiss&ride’ principe, op de parkeerplaats. Dit om samenkomst van ouders te
voorkomen.
• De kinderen dienen niet eerder dan 5 a 10 minuten voor de aanvang van de training gebracht te
worden en ook niet later dan de aanvang van de training. Ophalen dient direct te gebeuren op de
parkeerplaats na afloop van de training
• Kinderen gaan niet zelfstandig het terrein van vv de Alblas op, zij zullen zich verzamelen bij hun
trainer bij de toegangspoort van vv de Alblas
• Hesjes zullen eenmalig verdeeld worden onder spelers en mogen alleen gebruikt worden als
deze per training enkel door 1 persoon wordt gedragen, deze hesjes dient men na ieder gebruik
zelf thuis te wassen. Hesjes worden ter bruikleen gesteld en blijven bezit van de vereniging.
• Drinken dient men zelf mee te nemen en alleen voor eigen gebruik
• Fysiek contact tussen trainer en speler is niet toegestaan, voor trainers geldt ook de 1,5 meter
afstand regel, alleen bij (ernstige) blessures kan hier van af worden geweken
• Indien iemand verkouden of grieperig is, of iemand binnen het gezin, dient men thuis te blijven
• Informatie richting de ouders, spelers en trainers zal via de website, email en de diverse
whattsapp groepen plaatsvinden. In bijzondere gevallen kan men bellen naar technische
coördinatoren
Zolang er vanuit de overheid of andere officiële instanties, dan wel het bestuur geen veranderingen
worden uitgesproken zullen bovenstaande richtlijnen gelden.